Ilmoittautuminen kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen

Ilmoittautuminen syyskuun loppuun mennessä.

Tarkista yksittäisten kurssien opinto-oikeuden kesto, ilmoittautumisohjeet sekä esitietovaatimukset järjestävän yksikön opintotoimistosta tai opetusohjelmasta.


Ilmoittaudun seuraaville kulttuuri- ja elämysmatkaisun kursseille:


Hakijan nimi*


Opiskelijanumero*


1. Kulttuuriympäristöt ja matkailu 2 op
2. Matkailututkimuksen käytännöt 5 op
3. Matkailun historia ja tulevaisuus 4 op
4. Nature, Environment and Tourism 3 op
5.1. Kulttuurimatkailun synty ja muodot 5 op
5.2. Matkailu taiteen poluilla 2 op
5.3 Paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksia matkailussa, 3 op
6. Matkailumaantiede 6 op
7.1. Ajankohtainen etnologian teemaseminaari: Matkailu 5 op
7.2. Matkailu ja yhteisöllisyys kirjatentti 2 op
8.1. Kestävän brändipääoman rakentaminen aluetalouden näkökulmasta 6 op
8.2. Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 3 op
9. Matkailun tulevaisuus ja matkailututkimus 6 op
10. Kulttuurisuunnittelu 5-10 op
11. Matkailun erikoisteema 2-6 op