Kaikki luennot pidetään Porin yliopistokeskuksen isossa auditoriumissa (126), ellei toisin mainita. Vieraskieliset luennot tulkataan suomeksi.





Perjantai 11.11.2005
11:00 - 12:00 Lehdistötilaisuus (seminaarihuone 268, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, Porin yliopistokeskus)
15:00 - 16:00 Porin kaupunkikierros linja-autolla. Huom! Kiertoajelu lähtee hotelli Amadon edestä (Keskusaukio 2) ja päättyy yliopistokeskukselle.
16:15 - 17:00 Symposiumin avausm
Rehtori Keijo Virtanen, Turun yliopisto
 
Tervetulosanat
Johtaja Martti Sinisalmi, Porin yliopistokeskus
Johtaja Juhani Ruohonen, Satakunnan Museo
Professori Outi Tuomi-Nikula, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, Turun yliopisto
 
Musiikkiesitys
 
17:00 - 18:15 Alkuperäiskansojen karhu
Puheenjohtaja Matti Sarmela
 
Juha Pentikäinen, University of Helsinki: Helsingin yliopisto: Ison Karhun kansat
Chuner Taksami, Russian Academy of Sciences (Moskova): Karhun merkitys kulttuurissa paleofziat-nivhi
 
19:00 - 20:30 Iltaohjelma
Vastaanotto kaupungintalolla
 
Emäntänä kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen




 
Lauantai 12.11.2005
Monitieteinen Karhu
 
9:00 - 10:15 Karhu ja ihminen
Puheenjohtaja Juha Pentikäinen
Ulf Bertilsson, Riksantikvarieämbetet (Tukholma): Representations of the Bear in Nordic Rock Art
Matti Sarmela, Helsingin yliopisto: Karhu ihmisen ympäristössä
 
10:15 - 10:45 Kahvitauko
 
10:45 - 12:00 Karhu mytologiassa
Puheenjohtaja Tom Sjöblom
Apostolos Athanassakis, University of California, Santa Barbara: Greek Bear Mythology
Clive Tolley: The Bear in Germanic Myth
 
12:00 - 13:00 Lounastauko
 
13:00 - 14:15 Ritualisoitu karhu
Puheenjohtaja Gabriel Rebourcet
Maria Gloria Roselli, Museo di Storia Naturale - Università di Firenze: An Italian 19th Century Explorer in the Arctic Region. Stephen Sommier’s Travels Among Samoyedes, Ostiaks and Lapps.
Timo Miettinen, Helsingin yliopisto: Karhukultin juuret uusimman uskontoarkeologian valossa
 
14:15 - 15:30 Karhu ja metsä
Puheenjohtaja Unto Salo
Ilpo Kojola, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Karhu riistantutkijan silmin
Sakari Mykrä, Helsingin yliopisto: Karhu kansalaisten silmin - karhun hoitosuunnitelman valmistelu
 
15:30 - 16:00 Kahvitauko
 
16:00 - 17:15 Karhu ja metsä (jatkuu)
Risto Pulkkinen and Marko Salmenkivi, Helsingin yliopisto: Mitä paikannimet kertovat Suomen karhusta?
Juha Suonpää, Tampereen ammattikorkeakoulu: Karhuromantiikan raadollisuus
 
19:00 alkaen
 
Iltaohjelma
Vastaanotto Satakunnan Museossa
Isäntänä museonjohtaja Juhani Ruohonen
 
Tutustuminen näyttelyyn "Karhun kannoilla"
Musiikkiesitys




 
Sunnuntai 13.11.2005
Satakunnan ja Porin karhu
 
09:00 - 10:15 Tervetulosanat
Outi Tuomi-Nikula, Turun yliopisto
 
Satakunnan Lappi
Puheenjohtaja Ilpo Kojola
 
Unto Salo, Turun yliopisto: Karhun jäljillä esihistoriassa
 
Johanna Heikkilä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR: Ylä-Satakunnan eränkävijät
 
Anna Partanen, Helsingin yliopisto: Karhu Satakunnan Lapin perimätiedoissa
 
10:15 - 10:45 Kahvitauko
 
10:45 - 12:15 Karhu ja epiikka
Puheenjohtaja Risto Pulkkinen
 
Gabriel Rebourcet, Consul de Finlande (Marseille): The Bear in the Kalevala and other Finno-Ugrian Folk Poetry and Epics
 
Tom Sjöblom, Helsingin yliopisto: Great Mother: Bear in the Celtic Belief Tradition
 
Vesa Matteo Piludu, Helsingin yliopisto: The Bear Hunting Ritual and the Bear Folklore in Karelia and Savo
 
12:15 - 13:15 Lounastauko
 
13:15 - 14:30 Tuotteistettu karhu
Puheenjohtaja Juha Suonpää
 
Taina Tuhkunen, Université de Versailles: Karhun merkit ja ekoturismi
 
Sirkka-Liisa Hakala, Satakunnan Museo: Karhun kämmen lyö: Porin ja Satakunnan karhu
 
14:30 - 15:00 Loppukeskustelu
Puheenjohtaja Juha Pentikäinen