Lähdeluettelo

Inventoinnit:

Satakunnan museon arkisto
Pakki-sovellus

Lehtiartikkelit:

Satakunnan Kansan artikkelisarja. Satakunnan kunnantalot. Syksy 2008.

Kirjallisuus:

Koho, Timo. 2003.Menneisyyden muistikuvat. Perinne nykyajan arkkitehtuurissa. Gummerrus kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.2.painos 1998. Helsinki. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16.
Teinilä-Huittinen, Leena. Huittinen, Raimo.1978.Vanha Pori. Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset. Keuruu.
Toimittaja: Putkonen, Lauri. 2009.Päätöksen paikka. Kunnantalot ja kaupungintalot. Euroopan rakennusperintöpäivien julkaisu.Helsinki.
Toimittajat: Putkonen, Lauri. Lounatvuori, Irma. 2001. Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja. Rakennustieto Oy. Hämeenlinna.

Tietojen hankkimisessa avustaneet henkilöt:

Kehittämispäällikkö Seppo Ala-Siuru, Rauma
Rakennustarkastaja Seija Holmi , Huittinen
Juhani Korpinen, Rauma
Kyläasiamies Eija Kannisto, Ulvila
Rakennustarkastaja Jukka Törmä, Karvia
Arkistosihteeri Ulla Toivonen, Eura
Jorma Hinkkanen, Eura
Jyri Sarkkinen, Punkalaidun
Katja Sirviö, Punkalaidun

Valokuvat:

Satakunnan Kansa, Heikki Westergård
Satakunnan museon arkisto
Pakki – sovellus
Juha Aro
Joni Kantonen

Tekstit:

Lotta Hannuksela

Internetsivujen toteutus:

Tuomas Sinkkonen
Aliisa Sinkkonen

Kiitokset:

Haluan osoittaa kiitokseni suuresta avusta rakennustutkija Liisa Nummelinille, professori Maunu Häyryselle ja Tuija Hannukselalle.

Erityisen kiitoksen haluan osoittaa myös näille henkilöille:
Kehittämispäällikkö Seppo Ala-Siuru, Rauma
Rakennustarkastaja Seija Holmi , Huittinen
Juhani Korpinen, Rauma
Kyläasiamies Eija Kannisto, Ulvila
Rakennustarkastaja Jukka Törmä, Karvia
Arkistosihteeri Ulla Toivonen, Eura
Jorma Hinkkanen, Eura
Jyri Sarkkinen, Punkalaidun
Katja Sirviö, Punkalaidun
Elina Penttinen, Ympäristöministeriö
Petri Saarikoski, Turun yliopisto

Ja tietysti kaikille muille minua tukeneille ja auttaneille henkilöille.