1990-luku

1990-luvun suomalaisessa uudisrakentamisessa haluttiin samaan aikaan vaalia muistoja menneestä ja luoda toiveita tulevaisuudesta. Vuosikymmenen arkkitehtuuri sisälsi viitteitä modernismista, vaikka rakennuksissa ei enää ollut aikaisempien vuosikymmenien ideologista sanomaa. Modernismin traditio oli suosittu esikuva suomalaisessa nykyarkkitehtuurissa, joista esimerkkeinä ovat useat 1990 -luvun tyypilliset rakennuskohteet, kuten valtion virastotalot ja yliopistojen laitosrakennukset. Modernismia haluttiin ikään kuin tulkita uusiksi. 1990-luvulle mahtui tietysti myös muita arkkitehtuurisia suuntauksia.

Suomi kärsi 1980 –luvun vahvan taloudellisen nousukauden jälkeen lamasta, joka näkyi myös rakentamisessa. Satakunnan kunnan- ja kaupungintaloista ei ole tiettävästi muita rakennettu 1990-luvulla, kun Rauman kaupungintalo. Se valmistui vuonna 1992. Satakunnan muihin kunnantaloihin tehtiin lähinnä peruskorjauksia 1990-luvulla.

Rauma, 1992

Rauman kaupungintalon uudisrakennus valmistui vuonna 1992. Valtakunnallisestikin katsottuna aikansa laadukkainta virastoarkkitehtuuria edustavan Rauman kaupungintalon suunnittelusta vastasi A-konsultit, Eric Adlercreutz ja Hasse Hagerström. Uusimpaan virastotalo- osaan keskitettiin eri puolilla Raumaa toimineita virastoja sekä palvelupisteitä. Rakennus on osa valtakunnallisesti arvokasta, eri- ikäisten virastorakennusten kokonaisuutta.


Rauman kaupungintalo (Satakunnan Kansa/Heikki Westergård)