Vanhimmat kunnan- ja kaupungintalot

Kunnan- ja kaupungintalojen edeltäjistä, pitäjäntuvista, on ajallisesti ja arkkitehtuurisesti pitkä matka nykyaikaan. Yksinkertaiset pitäjäntuvat ovat kehittyneet vähitellen taidokkaiksi rakennuksiksi. Kunnan- ja kaupungintaloja edeltäneet raatihuoneet edustavat myös vanhaa ja arvokasta arkkitehtuuria. Raatihuoneet alkoivat väistyä 1860-luvun paikkeilla.

Kunnan- ja kaupungintalot ovat kohottaneet kaupungin statusta ja symboloineet valtaa. Rakennusten sisällä on tehty kuntaa koskevia päätöksiä. Kunnille on ollut tärkeää erottua muiden kunnantalojen joukosta. Kunnan- ja kaupungintaloilla on kautta aikojen ollut myös tärkeä rooli kunnan identiteetin luomisessa ja vahvistamisessa.

Vanhimmissa kunnan- ja kaupungintaloissa kohtaavat historia ja nykyaika. Monet vanhoista kunnan- ja kaupungintaloista ovat palvelleet alun perin muussa kuin virastokäytössä. Rakennukset ovat joutuneet muuntautumaan yksityisestä yleiseksi. Tämä tuo oman lisänsä rakennusten ajalliseen kerrostumaan.

Satakunnan vanhimpien kunnan- ja kaupungintalojen teemaryhmään kuuluu hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä rakennuksia. Rakennusten aikahaarukka on 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Vanhimmista kunnan- ja kaupungintaloista mainittakoon Lavian kunnantalon. Rakennus on toiminut entisessä elämässään mm. apteekkina ja merikapteenin huvilana. Lavian kunnantalo on sisältä hieman sokkeloinen, mutta siitä huolimatta se palvelee tarkoitustaan. Maakunnallisesti arvokkaan rakennuksen pitäminen käytössä on sen arvostamista parhaimmillaan. Lavian kunnantalo on hyvin sympaattinen ilmestys, joka erottuu edukseen massiivisten kaupungintalojen rinnalla

Valtakunnallisesti merkittävä Rauman raatihuone

Rauman raatihuone edustaa Pohjois-Euroopassa tavallista barokkiajan raatihuonetyyppiä. Rakennus kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kaksikerroksisen kivirakennuksen suunnittelijana pidetään Turun kaupunginarkkitehtina toiminutta Christoffer.F. Schröderiä. Hän laati rakennusta varten kahdet piirustukset. Toteutuksen ja piirustusten välistä yhteyttä ei ole kuitenkaan täysin pystytty todistamaan. Muurarimestari Johan Schytt aloitti rakennustyön 1775. Sipulikupolinen kellotorni on Anders Wahlbergin käsialaa. Raatihuone valmistui vuonna 1776 ja se maalattiin seuraavana vuonna.

Raatihuoneen alakerrassa oli huoneita, jotka palvelivat kaupungin järjestyksenpitoa ja liike-elämää. Rakennuksen yläkerrassa oli maistraatin ja kaupungin porvariston kokoustilat. Rakennus restauroitiin vuonna 1976. Rauman museo on toiminut rakennuksessa vuodesta 1902.


Rauman entinen raatihuone (Satakunnan museon kokoelmat)

Porin raatihuone maallisen vallan symbolina

Porin empiretyylinen raatihuone rakennettiin vuonna 1839 – 41 ja sen on suunnitellut arkkitehti C.L. Engel. Hän suunnitteli kaupungin edustusrakennukseen puisen tornin, joka sittemmin tuhoutui Porin viimeisimmässä palossa vuonna 1852. Rakennus jouduttiin kunnostamaan palon jälkeen perin pohjin. Uuden tornin rakentamisessa kesti kohtalaisen kauan, mutta vuonna 1871 vahvistettiin uusi palojärjestys , joka määräsi uuden tornin rakentamisesta. Järjestyksessä toisen tornin raatihuoneelle suunnitteli ruotsalainen arkkitehti J.E.Stenberg ja se valmistui vuonna 1891.

Porin raatihuonetta on pidetty maallisen vallan tunnuksena, joka kuvasti kaupungin varallisuutta ja hyvinvointia, vaikka todellisuus olisikin ollut toinen. Porin raatihuoneen tärkeimpänä tilana pidetään suurta salia rakennuksen toisessa kerroksessa, jossa oikeuslaitos sekä raati pitivät istuntojaan. Sali on toiminut myös juhlatilana. Entisaikaan raatihuoneeseen kuuluivat myös vankila sekä palovartijain vartiotupa. Porin raatihuone kuuluu Kivi–Poriin ja on valtakunnallisesti merkittävä. Rakennus peruskorjattiin 1980-luvulla ja kellarista tehtiin ravintola, joka on vieläkin toiminnassa.


 Porin raatihuone (Satakunann museon kokoelmat, kuvaaja Charles Riis)


Porin raatihuone vuonna 2009 (kuvaaja Joni Kantonen)

Asuinpalatsista Porin kaupungintaloksi

Porin kaupungintalona toimii entinen Junneliuksen palatsi, jonka rakennuttivat apteekkari Robert Junnelius ja johtaja Hugo Rosenlew. Omistajat saattoivat katsella komeasta rakennuksestaan Kokemäenjoen toisella puolella komeilevia teollisuuslaitoksiaan, joten rakennuksen sijainti on varsin hyvä. Uusrenessanssityylinen kolmikerroksinen palatsi valmistui vuonna 1895. Rakennus edustaa aikansa edistyksellisyyttä. Porin kaupungintaloa pidetään arkkitehti August Krookin päätyönä. Yksityispalatsista kaupungintaloksi muuntautuminen tapahtui kahdessa vaiheessa vuosina 1964 – 1968. Sisätilan muutoksista vastasi kaupunginarkkitehti Olaf Küttner avustajineen.

Porin edustustalo sai kokea mittavan restauroinnin, joka toteutettiin kaupungin 450-vuotisjuhlia varten. Restauroinnilla pyrittiin palauttamaan palatsi entiseen loistoonsa ja korjaustoimet venyivätkin odotettua pidemmiksi. Restaurointi on arkkitehtitoimisto Helander & Leiviskän käsialaa. Kaupungintalo valmistui esittelykuntoon juhlavuonna 2008.


Porin kaupungintalo (Satakunnan museon kokoelmat)


Porin kaupungintalo (Satakunnan Kansa/Heikki Westergård)

VPK:n talo Rauman kaupungintalona

Rauman Vanha kaupungintalo on valmistunut alun perin Wapaaehtoisen Palosammutuskunnan paloasemaksi ja juhlahuoneistoksi. Rakennus valmistui vuonna 1901 ja kaupunginvaltuusto on kokoontunut talossa siitä lähtien. VPK:n talon suunnitteli rakennusmestari August Helenius arkkitehti Otto F. Holmin luonnosten mukaan. Talo vaihtoi omistajaa vuonna 1910, jolloin Rauman kaupunginvaltuusto päätti sen ostamisesta.

Kaupunginhallinto täyttää Raumalla kokonaisen korttelin kaupungin ydinkeskustasta. Korttelissa ovat toimistokäytössä Heinrichsin ja Hattulan talot sekä opetusvirastona toimiva entinen Tarvonsaaren koulu.


Rauman palokunnantalo (Satakunnan museon kokoelmat)

Huvilasta Lavian kunnantaloksi

Lavian kunnanvirasto on kaunis ja sympaattinen puurakennus, joka on valmistunut 1900-luvun alkupuolella. Väritykseltään vaalea talo on alun perin toiminut apteekkina, mutta historiansa aikana sen on ollut myös merikapteenin kesähuvilana. Ennen kuin talosta tuli kunnanvirasto, toimi se apteekkina ja Kelan toimistona. Toimistokäyttöä ajatellen pienenä miinuksena rakennuksessa ovat sen pienet huoneet, kapeat käytävät sekä talon sokkeloisuus. Lavian kunnantalo on maakunnallisesti arvokas eli se on Satakunnan seutukaavassa merkitty kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Lavian kunnantalossa toimii tällä hetkellä keskustoimisto, koulutoimisto, tekninen toimisto ja maaseututoimisto.


Lavian kunnanvirasto (Satakunnan Kansa/Heikki Westergård)

Punkalaitumen kunnantalo yksi vanhimmista

Punkalaitumen kunnantalo on rakennettu vuonna 1921. Se on jugend-tyylinen rakennus, jonka mansardikattoa koristaa pieni torni. Rakennuksen alkuperäisestä suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Eränen&Autere Tampereelta.

Kunnantalo kaipasi remonttia, joten suunnittelutyö aloitettiin vuonna 1992. Arkkitehti Raimo Virtanen Mondicon-yhtiöstä teki suunnitelmat remontille. Saneerauksen tarkoituksena oli kunnioittaa rakennuksen vanhaa tyyliä ja säilyttää talon henki. Kunnantalon saneeraus toteutettiin vuosina 1992 - 1998.


Punkalaitumen komea kunnantalo (kuvaaja Juha Aro)